Napis SOSW
A- A A+

Rusza projekt "Niepełnosprawny czy Sprawny?"

plakatNSmD9 stycznia 2018 roku rusza projekt „Niepełnosprawny czy Sprawny?”. Jest to pierwszy w województwie zachodniopomorskim projekt zakładający organizację cyklu warsztatów z uczniami klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach przez uczniów SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo wraz z nauczycielami. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Starosty Polickiego. Głównym założeniem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi oraz wzbogacenie wiedzy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Podczas zajęć uczniowie pełnosprawni zapoznają się z pojęciem niepełnosprawności, jej rodzajami oraz potrzebami osób niepełnosprawnych. Warsztaty składać się będą z dwóch części - teoretycznej, podczas której uczniowie SOSW nr 1 wraz z opiekunami przybliżą tematykę niepełnosprawności. Druga część obejmować będzie działania praktyczne. Osoby pełnosprawne będą wykonywać ćwiczenia oparte na rzeczywistym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych tj. poruszanie się i pokonywanie przeszkód na wózku inwalidzkim, o kulach czy tez z laską osoby niewidomej. W ramach projektu powstały również przyklejane na lodówkę notatniki z ilustracjami autorstwa szczecińskiego grafika Pawła Hudeczka związanymi z savoir vivrem wobec osób niepełnosprawnych. Pomysłodawcami projektu są: pani Agnieszka Chabasińska i pan Maciej Gapys. Współtwórcy projektu to uczniowie SOSW nr 1: Weronika Apolinarek, Danusia Synowiec,Joanna Leśniewska, Sobieraj Nikola, Karolina Lejkowska, Kak Angelika, Patrycja Mendyk, Kluczny Karolina, Eliza Łyszkowicz i Axel Lewanowicz. Osoba wspieraja projekt to pan Artur Wieleba.

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1
dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
im. Marii Grzegorzewskiej w Policach
ul. Janusza Korczaka 53
72-010 Police

Loga