Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr.1 w Policach - Szkoła Specjalna w Policach
A- A A+

Szkoła Policealna

Kategoria: Szkoła Policealna Opublikowano: poniedziałek, 06, marzec 2017
Absolwent liceum ogólnokształcącego może kontynuować naukę w dwuletniej Szkole Policealnej w zawodzie technik administracji. Szkoła nie wymaga od kandydatów świadectwa dojrzałości, ponieważ podstawą do przyjęcia jest świadectwo ukończenia liceum.

Nasza placówka jest ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technika administracji absolwenci mogą zdawać na terenie szkoły.

Ukończenie szkoły daje konkretny zawód i umożliwia podjęcie pracy zawodowej w organach administracji rządowej, administracji specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin na terenie całego kraju, w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach oraz w zakładach usługowych.

Technik administracji jest w danej firmie osobą odpowiedzialną za interpretacje i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów.

Zapewniamy praktyki zawodowe w II i IV semestrze nauki na terenie Polic, mn. w: Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach, Starostwie Powiatowym, Urzędzie Gminy Police, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policac
h


                      foto 26        foto 27        foto 29           foto 30


                  KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1
dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
im. Marii Grzegorzewskiej w Policach
ul. Janusza Korczaka 53
72-010 Police

Loga