Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr.1 w Policach - Szkoła Specjalna w Policach
A- A A+

Liceum Ogólnokształcące

Kategoria: Liceum Ogólnokształcące Opublikowano: poniedziałek, 06, marzec 2017
Klasy o profilu:

humanistycznym z rozszerzonym językiem angielskim (6 godzin w tygodniu)

- przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
*język polski (8 godzin w tygodniu),
*historia (4 godziny w tygodniu)
*przedmiot uzupełniający: wiedza o Unii Europejskiej

biologicznym z elementami TIK

- przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
*biologia (4 godziny w tygodniu)
*język polski (8 godzin w tygodniu),
*język angielski (6 godzin w tygodniu)

Proces edukacyjny na tym etapie kształcenia odbywa się w oparciu o Indywidualne Programy Dydaktyczno - Wychowawczo - Rehabilitacyjne uwzględniające możliwości psychofizyczne, potrzeby i zainteresowania danego ucznia.

Sale lekcyjne wyposażone są w tablice multimedialne oraz sprzęt audiowizualny.
Posiadamy w swojej ofercie nowoczesne pracownie językowe, komputerowe i biologiczno - chemiczne.
Nauka w naszym liceum ogólnokształcącym gwarantuje rzetelne przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego, a nauczyciele przedmiotów maturalnych są Egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

                  KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1
dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
im. Marii Grzegorzewskiej w Policach
ul. Janusza Korczaka 53
72-010 Police

Loga