Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr.1 w Policach - Szkoła Specjalna w Policach
A- A A+

Gimnazjum

Kategoria: Gimnazjum (klasa 2 i 3) Opublikowano: środa, 08, marzec 2017
Ze względu na wygaszanie gimnazjów, w naszym Ośrodku uczniowie w normie intelektualnej, z niepełnosprawnośćią intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym mogą kontynuować naukę w II i III klasie w małych zespołach klasowych.

Edukacja w gimnazjum polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej z uwzględnieniem specyficznych form, metod oraz zasad nauczania. W zespołach nauczyciele opracowują indywidualne programy dydaktyczno - wychowawczo-rehabilitacyjne dla każdego ucznia. Uwzględniają one możliwości psychofizyczne, potrzeby i zainteresowania danego dziecka.
Młodzież ma możliwość uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz w zajęciach rewalidacyjnych (np. z logopedą).

Gimnazjum to dla wielu uczniów okres konfrontacji z nową rzeczywistością, czas buntu i zagubienia, ale i wyboru dalszej drogi życiowej. Zarówno uczniowie, jak i rodzice w razie potrzeby mogą korzystać z pomocy psychologa, pedagoga i terapeuty.

Sale lekcyjne są nowoczesne, wyposażone w sprzęt audiowizualny i środki dydaktyczne, posiadamy nowoczesne pracownie - językowe, komputerowe. Absolwenci naszego gimnazjum z powodzeniem kontynuują dalszą naukę w liceum lub zasadniczej szkole zawodowej, często wybierając właśnie nasz Ośrodek na dalsze etapy swojej edukacji. Młodzież uczęszczająca do naszego gimnazjum ma możliwość zakwaterowania w grupach internackich oraz korzystania ze stołówki szkolnej i księgozbioru biblioteki.

                  KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1
dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
im. Marii Grzegorzewskiej w Policach
ul. Janusza Korczaka 53
72-010 Police

Loga